Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice

Domácí hospic sv. Veroniky nabízí specializovaný typ péče, jejíž cílem je, aby i těžce nemocný člen rodiny mohl žít i prožít závěr svého života doma mezi svými blízkými.  Poskytujeme komplexní odbornou, zdravotní, sociální, příp. psychologickou i duchovní péči. Přejeme si, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít nejlépe bez bolesti, nezůstal ani v posledních chvílích osamocen  (aby mohl být obklopen především svými blízkými ) a aby za každých okolností byla zachována jeho lidská důstojnost.

POMÁHÁME NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÝM

 • kteří chtějí žít a dožít doma
 • kterým byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení
  a byla doporučena léčba paliativní
 • o které blízcí chtějí pečovat v závěru jejich života doma


NABÍZÍME VÁM:

 • specializovanou domácí zdravotní péči
  dostupnou 24 denně, o víkendu i svátcích
 • kompletní ošetřovatelskou péči,
  včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj.
 • zapůjčení pomůcek usnadňujících péči
  (automatické polohovací lůžko, koncentrátor kyslíku, antidekubitní matrace atd.)
 • respekt k přání pacienta a jeho blízkých
 • doprovázení, podporu a pomoc rodině
  v období těžké nemoci i v čase zármutku
 • pomoc v posledních záležitostech,
  jako je praktická pomoc při péči o zemřelého

   


POMÁHÁME U VÁS DOMA

Domácí hospicovou péči poskytujeme v Českých Budějovicích a do okolí 25km. Budeme za Vámi dojíždět pravidelně nebo dle potřeby a aktuálního stavu nemocného do domácnosti. Skrze odbornou multidisciplinární péči tak nemocný bude moci prožít závěr svého života v kruhu Vás, blízkých.

Sídlíme „U kapličky“ na českobudějovické Husově třídě 636/33b.
Jsme odloučeným pracovištěm Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
 

Podrobnější informace k přijetí pacientů naleznete v odkazu Žádost o přijetí.
 

Další služby našeho hospice:

KDO JE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU?

Zdravotní sestry:
dojíždějí k Vám domů a ošetřují nemocného; poradí vám, jak pečovat o nemocného; kdykoli se na ně můžete obrátit a řešit s nimi aktuální zdravotní stav, komunikují s obvodním lékařem nemocného a s našimi odbornými lékaři.


Sociální pracovník:
domluví s Vámi a pomůže Vám se vším ohledně přijetí do naší domácí hospicové péče, pomůže zařídit příspěvek na péči, koordinuje pečovatelky, které mohou pravidelně dojíždět a pomáhat v péči o nemocného. V případě potřeby předá kontakty na další sociální služby, zajistí vám vypůjčení kompenzačních pomůcek, můžete s ním společně řešit všechny problémy týkající se péče o nemocného.


Lékaři:
navštíví nemocného a indikují léčbu, jsou neustále k dispozici ke konzultaci zdravotního stavu Vašeho blízkého.


Pečovatelky:
se mohou starat o nemocného v době Vaší nepřítomnosti, pravidelně Vám mohou pomáhat s hygienou apod. 
 ______________________________________________________________________________

Psycholog:
nabízí doprovázení a podporu v těžkém období péče o nemocného či v období po úmtí, v těžkostech z pocitu ztráty svého blízkého.

 


Dobrovolníci:
mohou strávit s nemocným určitý čas u Vás doma, abyste si mohli odpočinout nebo zařídit osobní věci.
 


Duchovní:
Vás doprovází modlitbou, nabízí udílení svátostí a zaopatření umírajících, příležitostně v rámci hospicových akcí celebruje mši sv.

 

 

 

 

 

 

 

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Podpora nevyléčitelně nemocných, pečujících a pozůstalých

reg. č. CH.10/2/049

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

 


Aktuality


vyvěšeno od: 18. 4. 2017
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Od dubna je nově hospicová péče částečně hrazena i ZPMV (211), pacienti této pojišťovny hradí nově pouze 100,-/den. vyvěšeno od: 6. 12. 2016
Benefiční koncert pro Veroniku

14. 12. v 18:30 se uskuteční benefiční koncert v katečdrále sv. Mikuláše v ČB pro náš domácí hospic. Vstupné za 150,-kč prodejné na místě. Přijďte nás, prosíme, podpořit. Pozvěte své blízké. Děkujeme.vyvěšeno od: 24. 11. 2016
Hledáme novou zdravotní sestřičku do našeho týmu

 


Poděkování


vyvěšeno od: 19. 1. 2017
Hospicová péče o občany města Č. Budějovice

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem
České Budějovicevyvěšeno od: 1. 9. 2016
Děkujeme za dar Jihočeského kraje!vyvěšeno od: 27. 8. 2016
Nadace České pojišťovny a Lesy ČR

nám věnovaly celkem
60 000,-Kč na nákup dvou polohovacích lůžek. Děkujeme!


Domácí hospic sv. Veroniky |  Husova tř. 636/33b, 370 05 České Budějovice | tel: 731 648 328 | e-mail: info@hospicveronika.cz