Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice

Svatá Veronika

Křesťané si připomínají sv. Veroniku jako ženu, která s odvahou vystoupila z davu lidí a nabídla Pánu Ježíši na jeho cestě s křížem na smrt roušku, do které se podle tradice otiskl obraz Kristovy tváře. Bible se o sv. Veronice nezmiňuje. Samotné jméno Veronika totiž může spíše vypovídat o skutku, znamená „pravý obraz“ (latinsky vera icona). A tak se šátka, na které zůstala pravá tvář Krista stává zprávou pro nás: Žádný skutek lásky se neztratí. Každý skutek dobra, porozumění a služby zanechává v lidských srdcích nesmazatelnou stopu a nás přetváří do podoby toho, který „sám sebe zmařil a vzal na sebe způsob služebníka“ (Fil 2, 7).

Proč jsme si vybrali sv. Veroniku?

  • Sv. Veronika doprovázela Ježíše Nazeretského na poslední cestě, i my chceme být součástí poslední etapy života těžce nemocných osob.
  • Sv. Veronika učinila drobné gesto lásky – podala mu roušku k otření tváře (latinsky pallium), i my budeme usilovat, aby poskytovaná paliativní péče byla skutečnou rouškou, aby přikryla část bolesti fyzické i duševní, zmírnila dopady nevyléčitelné nemoci. 
  • Sv. Veronika přesto věděla, že svým činem Ježíše nezachrání, neusilujeme o záchranu života, chceme doprovázet.
  • Sv. Veronika vykročila z davu se svou odvahou, statečnosti, dokázala být pro toho, kdo ji skutečně potřeboval.
  • Jméno Veronika může mít svůj původ také v řeckém jménu Bereniké (Phereniké), což znamená „nositelka vítězství“, „přinášející vítězství“, věříme, že i v konci života může život mít smysl, přinášet pokoj do vztahů.

Sv. Veroniku si podle církevního kalendáře připomínáme dne 4. února.

Inspirováno meditací Jana Pavla II; Velký Pátek 21. 4. 2000, Koloseum, Řím

 


Aktuality


vyvěšeno od: 19. 2. 2018
Přednáška Mýty a skutečnost o hospicové péči

Srdečně VÁS všechny zveme 7. 3. 2018, ve Studentském kostele sv. Rodiny v Českých Budějovicích.vyvěšeno od: 9. 11. 2017
Prostory pro Veroniku

Od ledna 2018 nás najdete na nové adrese Dobrovodská 105/32, ČB.
Dovolujeme si proto oslovit touto cestou lidi s dobrým srdcem...vyvěšeno od: 1. 2. 2018
Mše sv. za hospic

Srdečně Vás zveme na Mši sv. na svátek Veroniky dne 7. 2. 2018 od 15:30 v kostele sv. Rodiny v Českých Budějovicích


 


Poděkování


vyvěšeno od: 19. 1. 2017
Hospicová péče o občany města Č. Budějovice

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem
České Budějovicevyvěšeno od: 1. 9. 2016
Děkujeme za dar Jihočeského kraje!vyvěšeno od: 27. 8. 2016
Nadace České pojišťovny a Lesy ČR

nám věnovaly celkem
60 000,-Kč na nákup dvou polohovacích lůžek. Děkujeme!


Domácí hospic sv. Veroniky |  Husova tř. 636/33b, 370 05 České Budějovice | tel: 731 648 328 | e-mail: info@hospicveronika.cz