daruj.se
eutanazie.cz

Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice

Co nabízíme

I konec života je stále život, který lze prožít důstojně,
v lásce, mezi nejbližšími a bez velkého strachu a utrpení.

Domácí hospic sv. Veroniky nabízí specializovaný typ péče, jejíž cílem je, aby i těžce nemocný člen rodiny mohl žít i prožít závěr svého života doma mezi svými blízkými.  Poskytujeme komplexní odbornou, zdravotní, sociální, příp. psychologickou i duchovní péči. Přejeme si, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít nejlépe bez bolesti, nezůstal ani v posledních chvílích osamocen  (aby mohl být obklopen především svými blízkými ) a aby za každých okolností byla zachována jeho lidská důstojnost.

POMÁHÁME NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÝM

 • kteří chtějí žít a dožít doma
 • kterým byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení
  a byla doporučena léčba paliativní
 • o které blízcí chtějí pečovat v závěru jejich života doma

NABÍZÍME VÁM:

 • specializovanou domácí zdravotní péči
  dostupnou 24 denně, o víkendu i svátcích
 • kompletní ošetřovatelskou péči,
  včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj.
 • bezplatné zapůjčení pomůcek usnadňujících péči
  (automatické polohovací lůžko, koncentrátor kyslíku, antidekubitní matrace atd.)
 • respekt k přání pacienta a jeho blízkých
 • doprovázení, podporu a pomoc rodině
  v období těžké nemoci i v čase zármutku
 • pomoc v posledních záležitostech,
  jako je praktická pomoc při péči o zemřelého

   

POMÁHÁME U VÁS DOMA

Domácí hospicovou péči poskytujeme v Českých Budějovicích a do okolí 25 km
(v případě delší dojezdové vzdálenosti Vás také můžeme přijmout, záleží na dalších okolnostech). 
Budeme za Vámi dojíždět pravidelně nebo dle potřeby a aktuálního stavu nemocného do domácnosti (ve dne i v noci). Skrze odbornou multidisciplinární péči tak nemocný bude moci prožít závěr svého života v kruhu vás, blízkých.

Hlavní podmínkou je, aby nemocný nežil doma sám, ale pečovala o něj rodina, blízcí.  

Sídlíme na "Pětidomí", Dobrovodská 105/32 v Českých Budějovicích
(směr Suché Vrbné, Dobrá Voda).
Jsme odloučeným pracovištěm Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Podrobnější informace k přijetí pacientů naleznete v odkazu Žádost o přijetí.

Další služby našeho hospice:

KDO JE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU?

Zdravotní sestry:
dojíždějí k Vám domů a ošetřují nemocného; poradí vám, jak pečovat o nemocného; kdykoli se na ně můžete obrátit a řešit s nimi aktuální zdravotní stav, komunikují s obvodním lékařem nemocného a s našimi odbornými lékaři.


Sociální pracovník:
domluví s Vámi a pomůže Vám se vším ohledně přijetí do naší domácí hospicové péče, pomůže zařídit příspěvek na péči, koordinuje pečovatelky, které mohou pravidelně dojíždět a pomáhat v péči o nemocného. V případě potřeby předá kontakty na další sociální služby, zajistí vám vypůjčení kompenzačních pomůcek, můžete s ním společně řešit všechny problémy týkající se péče o nemocného.


Lékaři:
navštíví nemocného a indikují léčbu, jsou neustále k dispozici ke konzultaci zdravotního stavu Vašeho blízkého.


Pečovatelky:
se mohou starat o nemocného v době Vaší nepřítomnosti, pravidelně Vám mohou pomáhat s hygienou apod. 
 ______________________________________________________________________________

Psycholog:
nabízí doprovázení a podporu v těžkém období péče o nemocného či v období po úmtí, v těžkostech z pocitu ztráty svého blízkého.

 


Dobrovolníci:
mohou strávit s nemocným určitý čas u Vás doma, abyste si mohli odpočinout nebo zařídit osobní věci.
 


Duchovní:
Vás doprovází modlitbou, nabízí udílení svátostí a zaopatření umírajících, příležitostně v rámci hospicových akcí celebruje mši sv.

 

 

 

 

 

 

 

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Podpora nevyléčitelně nemocných, pečujících a pozůstalých

reg. č. CH.10/2/049

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.


vyvěšeno od: 7. 1. 2021
Najdeme sestřičky? Zn. chceme pomáhat.

Rády mezi námi přivítáme nové kolegy. Zveme Vás na setkání, při kterém zodpovíme Vaše otázky a přiblížíme práci zdravotní sestřičky (bratra). Nástup je možný ihned. Volat můžete na tel.: 737 888 964, nebo pište na e-mail: vedouci@hospicveronika.czvyvěšeno od: 26. 11. 2020
Finance z golfu poslouží Domácímu hospici sv. Veroniky v Českých Budějovicích

Moc děkujeme paní Ing. Pavle Skrbkové PhD., MUDr. Blance Jakubcové a bývalému panu primáři gynekologicko-porodnického oddělení českobudějovické nemocnice MUDr. Petru Sákovi za finanční dar ve 36 000 Kč, který bude využit ke koupi koncentrátoru kyslíku. Teto přístroj usnadňuje dýchání mnoha našim pacientů.vyvěšeno od: 31. 10. 2020
Vzpomínka na naše nejbližší

Všechny vás zdravím. V týdnu intenzivnějších modliteb za naše zemřelé, který prožíváme začátkem listopadu, vyprošuji všem , které jsme v tomto roce v Hospici Sv. Veroniky doprovodili " Do místa odpočinutí, světla a pokoje, uveď Bože, duše našich zemřelých".

Všem vám, kteří jste statečně provázeli v posledních dnech vaše blízké, přeji pokoj v duši a hrdost na to, že jste to zvládli.

Při každé mši na vás pamatuji a žehnám vám.

Otec Bohuslav Richter - duchovní Hospice Sv. Veroniky


 


Poděkování


vyvěšeno od: 10. 6. 2019
PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI GLOBUS

Velice děkujeme společnosti Globus za možnost účastnit se projektu "Globus Lepší svět", ve kterém jsme se na základě hlasování občanů umístili na 2. místě a získali tak finanční podporu ve výši 80 000,- korun. Peněžní prostředky budou použity na projekt podpory umírajících, jejich rodin a pozůstalých na Českobudějovicku.

 vyvěšeno od: 19. 1. 2017
Hospicová péče o občany města Č. Budějovice

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem
České Budějovicevyvěšeno od: 10. 10. 2018
Poděkování

Velice děkujeme panu senátorovi Jiřímu Šestákovi za propagaci hospicové myšlenky v Parlamentu ČR. Zároveň mu děkujeme za podporu našeho hospice.


Domácí hospic sv. Veroniky | Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice | tel: 731 648 328 | e-mail: info(zavináč)hospicveronika.cz