daruj.se
eutanazie.cz

Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice

Doplňující informace

 

Druh služby:
Odlehčovací služby

 

Forma služby:
Terénní

 

Identifikátor služby:

1 257 474

 

Poslání odlehčovací služby

Posláním terénní odlehčovací služby je odlehčit osobám pečujícím o své blízké v domácím prostředí tak, aby byl zachován v maximální možné míře dosavadní způsob a kvalita života klienta i pečujícího.

 

Cíl služby

Cílem je poskytováním služeb dle zákona o soc. službách zachovat kvalitu života klienta v domácím prostředí a umožnit uplatňování jeho vlastní vůle. Druhým cílem je zastoupit v případě potřeby pečující osobu, kdy ona sama potřebuje odejít z domácnosti za účelem odpočinku, práce, vyřízení osobních věcí, tak aby byl v co největší míře zachován dosavadní způsob života pečujících.

 

Zásady poskytování služeb:

 • Lidská důstojnost – pracovníci dbají na zachování lidské důstojnosti, respektují přání klientů, jednají s nimi s úctou a respektem.
 • Individuální přístup – ke každému klientovi přistupují pracovníci jako k jedinečné osobnosti, která má své přání, potřeby zájmy. Pracovníci klienta nehodnotí.
 • Participace - pracovníci motivují klienta ke spolupráci, podporují provádění činnost i v úzké spolupráci s rodinou.
 • Rovnost příležitostí - každý klient bez ohledu na rasu, náboženské a politické přesvědčení, národnost, sexuální orientaci, … má nárok na poskytnutí pomoci.
 • Odbornost – terénní odlehčovací služba je poskytována multidisciplinárním týmem s kvalifikovaným personálem, který uplatňuje komplexní přístup ke klientovi.

 

Služba je určena:

 • osobám s chronickým onemocněním s ukončenou aktivní (kurativní) léčbou
 • sobám s chronickým onemocněním s neukončenou aktivní (kurativní) léčbou
 • osobám se zdravotním postižením
 • seniorům
 • osobám v krizi

Službu nemůžeme uzavřít, pokud:

 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouv
 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • péči nemůžeme poskytnout také osobám, kterým hygienik nařídil karanténní opatření
 • jedná-li se o klienta nezvladatelně agresivního
 • má být služba poskytována v prostředí, které není bezpečné pro pracovníky služby

 

 

Podávání a vyřizování stížností

Uživatelé terénních odlehčovacích služeb Domácího hospice sv. Veroniky, jejich rodinní příslušníci, další osoby, instituce si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytovaných sociálních služeb. Stížnost je považována za návrh na zlepšení kvality poskytovaných služeb a v žádném případě nevylučuje uživatele služeb, který stížnost podal, z jejich dalšího užívání. Na službu nebo způsob poskytování služby může podat stížnost i zaměstnanec organizace.

 

Bližší informace k podávání a vyřizování stížností

 

 


Aktuality


vyvěšeno od: 2. 9. 2019
TÝDEN mobilních hospiců 7.10. - 13.10.2019

Účastníme se celorepublikové kampaně "DOMA."

Můžete se účastnit s námi!vyvěšeno od: 12. 9. 2018
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Do týmu hledáme LÉKAŘE (0,2-0,5)
 vyvěšeno od: 27. 7. 2018
DĚKUJEME!

- za spolupráci
  při rekonstrukci

- za Vaše hmotné dary
- za Vaše finanční dary
- za Vaše modlitby


 


Poděkování


vyvěšeno od: 10. 6. 2019
PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI GLOBUS

Velice děkujeme společnosti Globus za možnost účastnit se projektu "Globus Lepší svět", ve kterém jsme se na základě hlasování občanů umístili na 2. místě a získali tak finanční podporu ve výši 80 000,- korun. Peněžní prostředky budou použity na projekt podpory umírajících, jejich rodin a pozůstalých na Českobudějovicku.

 vyvěšeno od: 18. 3. 2019
Obrovské poděkování dárcům v roce 2018


vyvěšeno od: 14. 3. 2019
Poděkování za sbírku

Sbírka se uskutečnila během Aliančního týdne modliteb za jednotu křesťanů v lednu 2019. Účastníci modlitebních setkání vybrali na náš hospic celkem 18 121 Kč. Pán Bůh Vám to oplať. Děkujeme!


Domácí hospic sv. Veroniky | Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice | tel: 731 648 328 | e-mail: info(zavináč)hospicveronika.cz