daruj.se
eutanazie.cz

Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice

Garance

 

Domácí hospic sv. Veroniky garantuje pacientům, že

 • nebudou trpět nesnesitelnou bolestí,
 • v posledních chvílích nezůstanou osamoceni,
 • za každých okolností zůstane zachována jejich lidská důstojnost.


Domácí hospic sv. Veroniky podporují:
MUDr. Jitka Cábková, primář ONP I. Nemocnice ČB
MUDr. Pavel Dohnal, primář ONP II. Nemocnice ČB
MUDr. Miloš Fiala, primář urologie Nemocnice ČB
MUDr. Václav Janovský, primář onkologie Nemocnice ČB
MUDr. Zuzana Liptáková, primář léčebny tuberkulósy a resp. onem. Nemocnice ČB
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D., primář neurologie Nemocnice ČB
MUDr. Petr Pták, Ph.D., primář chirurgie Nemocnice ČB
MUDr. Olga Shonová, primář gastroenterologie Nemocnice ČB
MUDr. Petr Vaník, primář plicního odd. a TBC Nemocnice ČB


Domácí hospicovou péči neposkytují všechny běžné agentury domácí péče,
přestože ji některé na svých propagačních materiálech nabízejí.
Specializovaná hospicová paliativní péče se řídí v celé své praxi (nejen papírově)
STANDARDY POSKYTOVATELŮ HOSPICOVÉ PALIATIVNÍ PÉČE.

 • Hospic pečuje výhradně o terminálně nemocné pacienty, kdy je lékařem ukončena (nebo již není započata) kurativní léčba, je doporučena léčba paliativní, symptomatická.
 • Zdravotní péče je dostupná skutečně 24hod. denně, vč. víkendů a svátků.
 • S hospicem spolupracují lékaři - specialisté. U nevyléčitelně nemocných v terminální fázi většinou nestačí pouze zkušenosti praktických lékařů. Aby tento nemocný mohl zůstat doma až do smrti, hospic musí nutně spolupracovat s lékaři specialisty (z onkologie, AMLB, urologie, plicního apod.), kteří nemocného rovněž navštěvují. Léčba se vzhledem k progresi symptomů velice často mění, bez odborných lékařů by to u těžce nemocných pacientů nešlo!
 • Hospicovou péči poskytuje samostatný multidisciplinární tým, který je organizován tak, aby zajistil skutečnou neustálou dostupnost odborné zdravotní péče. Tento tým souběžně nemůže vykonávat proto nehospicovou péči (viz následující bod).
 • Zdravotní sestry dojíždějí do rodiny nejen na pravidelně smluvené návštěvy, ale jsou připraveny jet na "pohotovostní návštěvy" - kdykoli během dne i noci „na zavolání“, při akutních bolestech, které jsou v posledním stádiu onemocnění časté.
 • Tým tvoří: lékaři - specialisté, zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovník, psycholog/psychoterapeut, duchovní, příp. dobrovolníci.
 • Hospic disponuje vlastní půjčovnou kompenzačních pomůcek, sloužící pro rychlé vybavení domácnosti, odpovídající na současný stav pacienta.
 • Hospic disponuje specializovanými zdravotnickými přístroji v dostatečném množství.

Domácí hospic sv. Veroniky disponuje těmito specializovanými zdravotními přístroji,
které umožňují péči o pacienta v terminálním stadiu v domácnostech až do jeho úmrtí.

 • Koncentrátory kyslíku (15 ks), oxymetry
 • Lineární dávkovače léků (5 ks)
 • Infúzní pumpy
 • Odsávačky sekretu
 • Kompresové inhalátory

 


vyvěšeno od: 7. 1. 2021
Najdeme sestřičky? Zn. chceme pomáhat.

Rády mezi námi přivítáme nové kolegy. Zveme Vás na setkání, při kterém zodpovíme Vaše otázky a přiblížíme práci zdravotní sestřičky (bratra). Nástup je možný ihned. Volat můžete na tel.: 737 888 964, nebo pište na e-mail: vedouci@hospicveronika.czvyvěšeno od: 26. 11. 2020
Finance z golfu poslouží Domácímu hospici sv. Veroniky v Českých Budějovicích

Moc děkujeme paní Ing. Pavle Skrbkové PhD., MUDr. Blance Jakubcové a bývalému panu primáři gynekologicko-porodnického oddělení českobudějovické nemocnice MUDr. Petru Sákovi za finanční dar ve 36 000 Kč, který bude využit ke koupi koncentrátoru kyslíku. Teto přístroj usnadňuje dýchání mnoha našim pacientů.vyvěšeno od: 31. 10. 2020
Vzpomínka na naše nejbližší

Všechny vás zdravím. V týdnu intenzivnějších modliteb za naše zemřelé, který prožíváme začátkem listopadu, vyprošuji všem , které jsme v tomto roce v Hospici Sv. Veroniky doprovodili " Do místa odpočinutí, světla a pokoje, uveď Bože, duše našich zemřelých".

Všem vám, kteří jste statečně provázeli v posledních dnech vaše blízké, přeji pokoj v duši a hrdost na to, že jste to zvládli.

Při každé mši na vás pamatuji a žehnám vám.

Otec Bohuslav Richter - duchovní Hospice Sv. Veroniky


 


Poděkování


vyvěšeno od: 10. 6. 2019
PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI GLOBUS

Velice děkujeme společnosti Globus za možnost účastnit se projektu "Globus Lepší svět", ve kterém jsme se na základě hlasování občanů umístili na 2. místě a získali tak finanční podporu ve výši 80 000,- korun. Peněžní prostředky budou použity na projekt podpory umírajících, jejich rodin a pozůstalých na Českobudějovicku.

 vyvěšeno od: 19. 1. 2017
Hospicová péče o občany města Č. Budějovice

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem
České Budějovicevyvěšeno od: 10. 10. 2018
Poděkování

Velice děkujeme panu senátorovi Jiřímu Šestákovi za propagaci hospicové myšlenky v Parlamentu ČR. Zároveň mu děkujeme za podporu našeho hospice.


Domácí hospic sv. Veroniky | Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice | tel: 731 648 328 | e-mail: info(zavináč)hospicveronika.cz