Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice

Garance

 

Domácí hospic sv. Veroniky garantuje pacientům, že

 • nebudou trpět nesnesitelnou bolestí,
 • v posledních chvílích nezůstanou osamoceni,
 • za každých okolností zůstane zachována jejich lidská důstojnost.


Domácí hospic sv. Veroniky podporují:
MUDr. Jitka Cábková, primář ONP I. Nemocnice ČB
MUDr. Pavel Dohnal, primář ONP II. Nemocnice ČB
MUDr. Miloš Fiala, primář urologie Nemocnice ČB
MUDr. Václav Janovský, primář onkologie Nemocnice ČB
MUDr. Zuzana Liptáková, primář léčebny tuberkulósy a resp. onem. Nemocnice ČB
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D., primář neurologie Nemocnice ČB
MUDr. Petr Pták, Ph.D., primář chirurgie Nemocnice ČB
MUDr. Olga Shonová, primář gastroenterologie Nemocnice ČB
MUDr. Petr Vaník, primář plicního odd. a TBC Nemocnice ČB


Domácí hospicovou péči neposkytují všechny běžné agentury domácí péče,
přestože ji některé na svých propagačních materiálech nabízejí.
Specializovaná hospicová paliativní péče se řídí v celé své praxi (nejen papírově)
STANDARDY POSKYTOVATELŮ HOSPICOVÉ PALIATIVNÍ PÉČE.

 • Hospic pečuje výhradně o terminálně nemocné pacienty, kdy je lékařem ukončena (nebo již není započata) kurativní léčba, je doporučena léčba paliativní, symptomatická.
 • Zdravotní péče je dostupná skutečně 24hod. denně, vč. víkendů a svátků.
 • S hospicem spolupracují lékaři - specialisté. U nevyléčitelně nemocných v terminální fázi většinou nestačí pouze zkušenosti praktických lékařů. Aby tento nemocný mohl zůstat doma až do smrti, hospic musí nutně spolupracovat s lékaři specialisty (z onkologie, AMLB, urologie, plicního apod.), kteří nemocného rovněž navštěvují. Léčba se vzhledem k progresi symptomů velice často mění, bez odborných lékařů by to u těžce nemocných pacientů nešlo!
 • Hospicovou péči poskytuje samostatný multidisciplinární tým, který je organizován tak, aby zajistil skutečnou neustálou dostupnost odborné zdravotní péče. Tento tým souběžně nemůže vykonávat proto nehospicovou péči (viz následující bod).
 • Zdravotní sestry dojíždějí do rodiny nejen na pravidelně smluvené návštěvy, ale jsou připraveny jet na "pohotovostní návštěvy" - kdykoli během dne i noci „na zavolání“, při akutních bolestech, které jsou v posledním stádiu onemocnění časté.
 • Tým tvoří: lékaři - specialisté, zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovník, psycholog/psychoterapeut, duchovní, příp. dobrovolníci.
 • Hospic disponuje vlastní půjčovnou kompenzačních pomůcek, sloužící pro rychlé vybavení domácnosti, odpovídající na současný stav pacienta.
 • Hospic disponuje specializovanými zdravotnickými přístroji v dostatečném množství.

Domácí hospic sv. Veroniky disponuje těmito specializovanými zdravotními přístroji,
které umožňují péči o pacienta v terminálním stadiu v domácnostech až do jeho úmrtí.

 • Koncentrátory kyslíku (15 ks), oxymetry
 • Lineární dávkovače léků (5 ks)
 • Infúzní pumpy
 • Odsávačky sekretu
 • Kompresové inhalátory

 

 


Aktuality


vyvěšeno od: 12. 9. 2018
pracovní místo

Do týmu hledáme novou PEČOVATELKU/PEČOVATELE, pouze na DPP
na pozici pracovníka v sociálních službách - terénní odlehčovací služby.
Jedná se především o práci během víkendů.
Životopisy zasílejte na info@hospicveronika.cz.vyvěšeno od: 27. 7. 2018
DĚKUJEME!

- za spolupráci
  při rekonstrukci

- za Vaše hmotné dary
- za Vaše finanční dary
- za Vaše modlitbyvyvěšeno od: 14. 9. 2018
DOVOLENÁ - PORADNA

V pondělí 24. 9. bude poradna hospice otevřená pouze v dopoledních hodinách (8:00-12:00) z důvodu čerpání dovolené.
Děkujeme za pochopení.


 


Poděkování


vyvěšeno od: 19. 1. 2017
Hospicová péče o občany města Č. Budějovice

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem
České Budějovicevyvěšeno od: 1. 9. 2016
Děkujeme za dar Jihočeského kraje!vyvěšeno od: 27. 8. 2016
Nadace České pojišťovny a Lesy ČR

nám věnovaly celkem
60 000,-Kč na nákup dvou polohovacích lůžek. Děkujeme!


Domácí hospic sv. Veroniky | Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice | tel: 731 648 328 | e-mail: info@hospicveronika.cz