daruj.se
eutanazie.cz

Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice

Pomozte nám


PODPOŘTE NÁS FINANČNÍM DAREM

Náklady na činnost domácího hospice dokážeme pouze ze 60% pokrýt z příspěvků zdravotních pojišťoven, z dotací, grantů a z plateb rodiny za péči. Aby tato naše péče byla finančně dostupná pro každého, kdo chce o svého blízkého doma pečovat, jsme závislí na Vaší pomoci, štědrosti, na dobrých srdcích našich dárců.

ZPŮSOBY FINANČNÍHO DARU:

  • Jednorázový finanční dar zaslaný na účet (viz níže).
  • Můžete nás podporovat pravidelně jakoukoli částkou skrze tzv. trvalý příkaz. Ozvěte se nám a rádi Vám přidělíme pro tyto účely specifický symbol.
  • Pravidelně lze darovat skrze "darujme.cz", dole v levém sloupci webové stránky je přidělán jednoduchý odkaz na tuto podporu.
  • Skrze daruj.se

Na vyžádání Vám zašleme potvrzení o daru pro daňové účely. Údaje (jméno, bydliště, IČ nebo datum nar.).

Pokud chcete i Vy přispět na provoz našeho hospice, použijte následující údaje:

Číslo sbírkového účtu: 221 410 046 / 0600

Všem dárcům za jejich podporu s velkou vděčností děkujeme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMOZTE NÁM S PROPAGACÍ

Aby se o nás dozvěděli ti, kteří naši pomoc skutečně potřebují, můžete nám pomoci s rozdáváním letáčků a dalších materiálů. Letáčky můžete dávat do nemocnic, do ordinací k lékařům, do mnohých sociálních zařízení a organizací. Kontaktujte nás e-mailem info@hospicveronika.cz nebo telefonicky 731 648 328.

Přidejte si nás na Vaše facebookové stránky, tak můžete mít čerstvé zprávy o našich pořádaných akcích, o činnosti a můžete je šířit se dál.

Dle svých možností můžete umístit na své weby odkaz na náš web, či jakkoli jinak pomoci s propagací (článek v novinách aj.).

Máme zde fotografickou výstavu pacietnů, kteří byli v péči našeho domácího hospice (11 obrazů s vlastními stojany). Výstava může putovat na určitý čas do Vašeho zařízení, školy, na úřad. Cílem je seznámit veřejnost s hospicovou péčí. Rádi ji poskytneme!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STAŇTE SE NAŠÍM DOBROVOLNÍKEM

Hledáme ochotné lidi jakéhokoli věku, ale radostného ducha, kteří by se rádi zapojili do našeho týmu jako dobrovolníci. Každý z nás má mnoho darů, schopností, proto pokud máte chuť a trochu volného času, budeme vděční, když se připojíte i VY. Více informací zde.

Kontakt na koordinátora dobrovolníků:
Bc. Dana Plášilová (734 165 027, dobrovolnik@hospicveronika.cz)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘISPĚJTE ZAKOUPENÍM POTŘEBNÝCH POMŮCEK

Pokud nejste příznivci finančních darů, nabízíme Vám jinou možnost - zakoupit přímo věc, která by sloužila umírajícím a jejich rodinám k ulehčení péče (informace u vedoucí). Nebo níže v uvedené tabulce jsou naše největší aktuální potíže, které neumíme z vlastních sil vyřešit. Vpravo pak dobrodinci, kteří mají srdce na straně našeho konání a danou věc nám zakoupili či darovali. Velmi jim za to děkujeme.

Chcete-li se i vy k nám připojit a pomáhat potřebným, spojte se s námi
Kontakt: Ing. Irena Zýková (737 888 964, info@hospicveronika.cz)

schází nám cena       dároval   poznámky
invalidní vozík
s brzdami
7 700,-   pro ulehčení péče o umírající, aby se i oni dostali alespoň na zahradu
výtisk informačních letáčků 1 000 ks 3 500,-   1) o domácí hospicové péči 2) informační pro pečující - základy ošetřovatelství
fotoaparát 4 000,-   pro další propagaci hospicové myšlenky
elektrické polohovací lůžko 30 000,-   uleví umírajícím a usnadní péči o ně
kvalitní laserová tiskárna 36 000,-   pro tisk ve formátu A3, A4, barevný tisk, scanner, kopírka, vstup pro USB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Máte další nápad a možnosti, jakými nás můžete podpořit? Ozvěte se nám.
Opravdu jsme vděční za každou pomoc.

Rádi Vám vystavíme potvrzení pro daňové účely i na hmotné dary.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit obrovské věci.
Stačí malé, ale s obrovskou láskou."

(Matka Tereza)


vyvěšeno od: 7. 1. 2021
Najdeme sestřičky? Zn. chceme pomáhat.

Rády mezi námi přivítáme nové kolegy. Zveme Vás na setkání, při kterém zodpovíme Vaše otázky a přiblížíme práci zdravotní sestřičky (bratra). Nástup je možný ihned. Volat můžete na tel.: 737 888 964, nebo pište na e-mail: vedouci@hospicveronika.czvyvěšeno od: 26. 11. 2020
Finance z golfu poslouží Domácímu hospici sv. Veroniky v Českých Budějovicích

Moc děkujeme paní Ing. Pavle Skrbkové PhD., MUDr. Blance Jakubcové a bývalému panu primáři gynekologicko-porodnického oddělení českobudějovické nemocnice MUDr. Petru Sákovi za finanční dar ve 36 000 Kč, který bude využit ke koupi koncentrátoru kyslíku. Teto přístroj usnadňuje dýchání mnoha našim pacientů.vyvěšeno od: 31. 10. 2020
Vzpomínka na naše nejbližší

Všechny vás zdravím. V týdnu intenzivnějších modliteb za naše zemřelé, který prožíváme začátkem listopadu, vyprošuji všem , které jsme v tomto roce v Hospici Sv. Veroniky doprovodili " Do místa odpočinutí, světla a pokoje, uveď Bože, duše našich zemřelých".

Všem vám, kteří jste statečně provázeli v posledních dnech vaše blízké, přeji pokoj v duši a hrdost na to, že jste to zvládli.

Při každé mši na vás pamatuji a žehnám vám.

Otec Bohuslav Richter - duchovní Hospice Sv. Veroniky


 


Poděkování


vyvěšeno od: 10. 6. 2019
PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI GLOBUS

Velice děkujeme společnosti Globus za možnost účastnit se projektu "Globus Lepší svět", ve kterém jsme se na základě hlasování občanů umístili na 2. místě a získali tak finanční podporu ve výši 80 000,- korun. Peněžní prostředky budou použity na projekt podpory umírajících, jejich rodin a pozůstalých na Českobudějovicku.

 vyvěšeno od: 19. 1. 2017
Hospicová péče o občany města Č. Budějovice

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem
České Budějovicevyvěšeno od: 10. 10. 2018
Poděkování

Velice děkujeme panu senátorovi Jiřímu Šestákovi za propagaci hospicové myšlenky v Parlamentu ČR. Zároveň mu děkujeme za podporu našeho hospice.


Domácí hospic sv. Veroniky | Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice | tel: 731 648 328 | e-mail: info(zavináč)hospicveronika.cz