daruj.se
eutanazie.cz

Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice

Naše knihovna

Především zdravotnickým pracovníkům, sociálním pracovníkům, studentům zdravotních a sociálních oborů a pečujícím nabízíme možnost zapůjčení níže uvedených knih za dobrovolný příspěvek pro hospic.

Vypůjčení knih si lze domluvit individuálně s vedoucí hospice,
tel. 737 888 964.


SEZNAM KNIH

 

35 způsobů jak pomoci truchlícímu dítěti / Cesta domů

A přesto říci životu ano - Psycholog prožívá koncentrační tábor / Frankl Viktor E.

Arteterapie ve speciálním vzdělávání I. / Lhotová Marie PhDr. Ing. A kol.

Bazální stimulace pro ošetřující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogiky / Friedlová Karolína

Budete mi chybět, až tu nebudu / Taylorová Cora

Bytí v umírání / Halifaxová Joan

Cesty zármutku / Samuelová Julia

Cévní mozková příhoda: prevence a léčba mozkového iktu / Feigin Valery

Další příběhy pro potěchu duše / Ferrero Bruno

Děti potřebují prarodiče / Hauserová-Schonerová Isabella

Dobré umírání - Možnosti pokojného konce života / Byock Ira

Dobré zprávy - Bulletin  1 – 12 / Hospic sv. Jana N. Neumanna

Dobrodružství třetího věku / Fišer Zdeněk Cyril

Domov Matky Vojtěchy /  Hospic sv. Jana N. Neumanna

Duchovní průvodce pro nemocné / Mališ P. František OFS

Etické problémy v onkologii - 2. přepracované a doplněné vydání / Opatrná Marie

Eutanazie - Víme, o čem mluvíme? / Cesta domů

Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci / Kabelka Ladislav

Hledání smyslu v zážitcích blízkosti smrti / Perera Mahendra

Hospic - Příběh naplněné naděje / Sieberová Jana

Hospic do kapsy - Příručka pro domácí paliativní týmy / Marková Alžběta a kol.

Hospic sv. Jana N. Neumanna / Hospic sv. Jana N. Neumanna

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. / Hospic sv. Jana N. Neumanna

Hospic( e ) - Hospic a hospicová péče v ČR / Machová Ola (přeložila)

Hospice a umění doprovázet / Svatošová Marie

Hospicová péče v ČR - Přehled lůžkových a dom. Hospiců / APHP

Jak být nablízku - Provázení posledními týdny a dny života / Gartnerová Aranka (překlad)

Jak pečovat o pacienta (dekubity) / Bureš Ivo primář MUDr. a kol.

Jak pečovat o PEG/PEJ - Praktický průvodce / Nutricia

Jak s dětmi mluvit o smrti / Goldman Linda

Jak se vyrovnám se stářím / Abeln Reinhard a kol.

Jak žít naplno čas, který ještě zbývá / Cesta domů

Jsem tady ještě doma? / Danielová Barbora a kol.

Když kvete rumiště / Hlinka Anton

Klinická onkologie pro sestry / Vorlíček J. a kol.

Knížka pro vdovy na prvních pět let / Meekhof Kristin a Windell James

Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti / Cingrošová Klára a kol.

Kompendium hojení ran pro sestry / Pokorná A., Mrázová R.

Komplexní péče o pacienta se stomií / Otradovcová Iva a kol.

Komunikace ve zdravotnické péči / Janáčková Laura a kol.

Krize a krizová intervence / Špatenková Naděžda a kol.

Léčba Schopenhauerem / Yalom Irvin D.

Lékařská etika - 4. aktualizované a rozšířené vydání / Hašková Helena

Lekce života - O tajemstvích lidského bytí / Kübler-Rossová Elizabeth

Ležící nemocný člověk v domácím prostředí / Holeksová Taťána

Malé dobré zprávy / Špinková Martina

Manuál paliativní péče o umírající pacienty / Kalvach Zdeněk a kol.

Masáže / Dowling Mike

Mluv se mnou / Andrysek Oskar a kol.

Moc, pomoc a bezmocnost v sociál. službách a ve zdravotnictví / Jůn Hynek

Na stará kolena - Usměvavá i vážná vzpomínání / Burt X. Donald

Naděje na konci cesty - Další příběhy hospice Duha / Sieberová Jana

Neboj se vrátit domů ( v rozhovoru s Alešem Palánem) / Svatošová Marie

O posledních věcech člověka - Vybrané kap. z thanatologie / Špatenková Naděžda et. al.

O smrti a umírání - Co by se lidé měli naučit od umírajících / Kübler-Rossová Elizabeth

Onkologie - minimum pro praxi / Tomášek Jiří a kol.

Opravdu praktický průvodce dětskou paliativní péčí pro doktory a zdr. Sestry / Amery Justin

Paliativní medicína pro praxi / Sláma Ondřej a kol.

Paliativní péče ve zdravotnických zařízení - potřeby, hodnocení, kvalita života / Bužgová Radka

Péče o člověka s demencí - Průvodce pro rodinné příslušníky / Glenner Joy A. a kol.

Péče o psychiku onkologicky nemocných / Dostálová Olga

Pečuj doma.cz - Projekt pro rod. Pečující o seniory / Diakonie ČsCE

Perinatální paliativní péče / Ratislavová Kateřina

Podpora rozvoje komunitního systému integr. Podpůrných služeb / Kalvach Zdeněk a kol.

Pohled do slunce: o překonání strachu ze smrti

Poradenství pro pozůstalé / Špatenková Naděžda

Poradenství pro smrtelně nemocné a pozůstalé / Parkes Murray Colin a kol.

Praktický průvodce vnitřními směrnicemi / Podhorský Josef a kol.

Principy a praxe Paliativní péče / Payneová Sheila a kol.

Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? / Munzarová Marta MUDr. a kol.

Provázení - domácí hospic. Péče v Králohradeckém kraji               / Domácí hospic Setkání

Průvodce domácí péčí - pro ty, kteří péči zvažují i ty, těm kteří ji poskytují / Cesta domů

Průvodce smrtelníka - Prakticky o posledních věcech člověka / Nezbeda Ondřej

Průvodce v čase zármutku / Ludačková Eva Mgr. A kol.

Přežít svou smrt / Kübler-Rossová Elizabeth            

Příhoda málo uvěřitelná / Goldflam Arnošt

Psychosociální aspekty paliativní péče / Kupka Martin

Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty a laiky / Poněšický Jan

Ráchel a Lars: obrázkový deník dvojího odcházení / Farmer Joyce

Reminiscence - Využití vzpomínek při práci se seniory / Janečková Hana, Vacková Marie

Repetitorium pro zdravotní sestry / Richards Ann a kol.

Roční zpráva 2016 / Hospic sv. Jana N. Neumanna o.p.s. Prachatice       

Rodinná terapie / Barker Philip

Rozvoj hospicové péče a její bariéry / Tomeš Igor a kol.

Sborník příspěvků konference APHPP / MZ ČR

Sestra a pacient v paliativní péči / Marková Monika

Skupinové řešení problémů / Robson Mike

Slovník sociální práce / Matoušek Oldřich

Smrt není konec / Grün Anselm

Smyslová aktivizace - v péči o seniory a klienty s demencí / Wehner Lore, Schwinghammer Y.

Sociální práce v hospici a paliativní péče / Johan-Christoph Student a kol.

Sociologický slovník / Jandourek Jan

Spirituální péče o nemocné a umírající 8 / Opatrný Aleš

Stárnutí v komunitě - podporované bydlení seniorů se stíženou… / Diakonie ČsCE

Strategické plánování pro neziskové organizace / Bárta Jiří

Světlo na konci tunelu - Úvahy o životě a umírání / Kübler-Rossová Elizabeth

Škola zad pro pracovníky v sociálních službách / Hlavičková Růžena

Truchlení: fáze a šance psychického procesu / Kast Verena

Umění rozhovoru o konci života / Volandes Angelo E.

V době zármutku - těm, kteří ztratili blízkého člověka, těm kteří je provázejí / Cesta domů

Vážení truchlící a ostatní hosté - poezie posbíraná při poslední pouti / Muška Ladislav

Viděl jsem tvé slzy - útěšná knížka pro nemocné a jejich blízké / Haring Bernhard

Víme si rady s duchovními potřebami nemocných? / Svatošová Marie

Vinnetou se chce bratřit / Palán Aleš

Volání netvora: Příběh života / Ness Patrick

Výživa při nádorovém onemocnění / Nutricia

Vždy, když běžná strava nestačí / Stejskalová Věra

Zkušenost smrti / Landsberg Paul Ludwig

Zkušenosti učitelů s tématem smrti ve škole / Plachá Veronika

Život je teď (Umění stárnout) / Grün Anselm

Životní bilance ve stáří / Černá Milena MUDr.

 

Knihy pro děti

Anna a Anička - O životě na začátku a na konci / Špinková Martina
Je smrt jako duha? / Jeanette Bresson Ladegaard Knox
Když Dinosaurům někdo umře / Brown Laurie Krasny, Brown Marc
O smrti Smrťoucí / Stalfelt Pernilla
Příhoda málo uvěřitelná / Goldflam Arnošt
Slon v pokoji - O smrti a zármutku pro dospívající / Grollman Earl A.


vyvěšeno od: 7. 1. 2021
Najdeme sestřičky? Zn. chceme pomáhat.

Rády mezi námi přivítáme nové kolegy. Zveme Vás na setkání, při kterém zodpovíme Vaše otázky a přiblížíme práci zdravotní sestřičky (bratra). Nástup je možný ihned. Volat můžete na tel.: 737 888 964, nebo pište na e-mail: vedouci@hospicveronika.czvyvěšeno od: 26. 11. 2020
Finance z golfu poslouží Domácímu hospici sv. Veroniky v Českých Budějovicích

Moc děkujeme paní Ing. Pavle Skrbkové PhD., MUDr. Blance Jakubcové a bývalému panu primáři gynekologicko-porodnického oddělení českobudějovické nemocnice MUDr. Petru Sákovi za finanční dar ve 36 000 Kč, který bude využit ke koupi koncentrátoru kyslíku. Teto přístroj usnadňuje dýchání mnoha našim pacientů.vyvěšeno od: 31. 10. 2020
Vzpomínka na naše nejbližší

Všechny vás zdravím. V týdnu intenzivnějších modliteb za naše zemřelé, který prožíváme začátkem listopadu, vyprošuji všem , které jsme v tomto roce v Hospici Sv. Veroniky doprovodili " Do místa odpočinutí, světla a pokoje, uveď Bože, duše našich zemřelých".

Všem vám, kteří jste statečně provázeli v posledních dnech vaše blízké, přeji pokoj v duši a hrdost na to, že jste to zvládli.

Při každé mši na vás pamatuji a žehnám vám.

Otec Bohuslav Richter - duchovní Hospice Sv. Veroniky


 


Poděkování


vyvěšeno od: 10. 6. 2019
PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI GLOBUS

Velice děkujeme společnosti Globus za možnost účastnit se projektu "Globus Lepší svět", ve kterém jsme se na základě hlasování občanů umístili na 2. místě a získali tak finanční podporu ve výši 80 000,- korun. Peněžní prostředky budou použity na projekt podpory umírajících, jejich rodin a pozůstalých na Českobudějovicku.

 vyvěšeno od: 19. 1. 2017
Hospicová péče o občany města Č. Budějovice

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem
České Budějovicevyvěšeno od: 10. 10. 2018
Poděkování

Velice děkujeme panu senátorovi Jiřímu Šestákovi za propagaci hospicové myšlenky v Parlamentu ČR. Zároveň mu děkujeme za podporu našeho hospice.


Domácí hospic sv. Veroniky | Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice | tel: 731 648 328 | e-mail: info(zavináč)hospicveronika.cz