daruj.se
eutanazie.cz

Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice

Otázky a odpovědi

1. Co potřebujeme k přijetí?
Vyplněnou žádost o přijetí do hospicové péče potvrzenou praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem v nemocnici. Dále aktuální zdravotní zprávu.

2. Jak často budou zdravotní sestry jezdit k nám domů?
Tak, jak bude potřeba. Záleží na stavu nemocného. Sestřičky jezdí na plánované návštěvy a  potom, jak je třeba. Není  vyjímkou, že v terminálním stadiu nemoci přijíždí k vám domů několikrát za den a zůstávají tak dlouho, než se nemocnému uleví. Stejně tak přijedou i v noci, jestliže se zdravotní stav zhorší.

3. Jak dlouho budeme na přijetí do hospice čekat?
Nové pacienty přijímáme s lékařem vždy nejbližší úterý a ve čtvrtek.
Když je plná kapacita, příjem je nejdéle do 14 dnů.

4. Máme strach, jestli péči o těžce nemocného doma zvládneme...
Péče o umírajícího je náročná. Sestřičky vám se vším pomohou, vysvětlí a naučí vás, jak dobře pečovat. Jsou na telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při  jakémkoliv problému přijedou. Není třeba volat záchranou službu a odvážet pacienta do nemocnice.
S pomocí celé rodiny, která se v tuto dobu semkne, jistě péči zvládnete. Je to poslední čas s vaším blízkým. Je to čas lásky a něhy, splnění posledních přání. Čas porozumění a čas odpuštění. Domácí hospic navíc v případě zájmu nabízí služby pečovatelek, sociálního pracovníka, psychoterapeuta a duchovního.

5. Co kdybychom péči doma opravdu nezvládli?
Náš domácí hospic spolupracuje s lůžkovým hospicem sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. V případě vážných problémů se naše sestřičky domluví se sociální pracovnicí v Prachaticích a zajistí co nejrychlejší přijetí v lůžkovém hospici. Není nutné vyplňovat novou žádost o přijetí, mailem se odesílá žádost podaná do našeho hospice i všechny lékařské zprávy, které mají k dispozici sestřičky domácího hospice. Opět Vám sestřičky i sociální pracovnice vyjdou maximálně vstříc.

6. Je tedy lepší domácí nebo lůžkový hospic?
V obou případech  jde  o poskytování profesionální paliativní hospicové péče. Domácí hospic pečuje o nemocného v jeho domácnosti. Nemocný není nikam odvážen a může dožít závěr svého života "doma", v objetí své rodiny. Avšak možnost přijetí do péče domácího hospice předpokládá, že je o něj někdo z rodiny schopen celodenně přítomen a pečuje o něj.

7. Jak je péče domácího hospice finančně náročná?
Vzhledem k tomu, že naše péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění pouze částečně,  pacient se na péči také podílí a to částkou 100,- Kč denně. Již se neplatí žádné poplatky za zapůjčení pomůcek a přístrojů do domácnosti. Pouze je zpoplatněn dovoz a montáž polohovacího lůžka.

8. Nebude doma nemocný trpět více než v nemocnici? Tam jsou lékaři a sestry stále přítomni...
Doma lze v rámci paliativní péče zajistit vše jako v nemocnici. Máme k dispozici moderní přístroje a prostředky k tišení bolestí. Nemocný nebude doma trpět nesnesitelnou bolestí a může tento těžký poslední úsek svého života prožít důstojně. Hospicové sestry přijíždějí tak, jak je to potřeba. A lékař přistupuje ke každému nemocnému a jeho potřebám individuálně.

9. A co výživa? V nemocnici dávají infuze.
Mnoho pacientů na konci svého života nemá vůbec chuť k jídlu, ani potřebu jíst. Je to způsobeno jejich těžkou nemocí. Trápí to více rodinu a pečující než nemocného. Volbu vhodného jídla a pití řeší hospicoví lékaři přímo s pacientem. Ani podávání infuzí v domácím prostředí není problémem, pokud je toho zapotřebí.

10. Jsou potřeba nějaké úpravy v bytě?
K péči v domácím prostředí nejsou potřeba žádné zvláštní úpravy. Je vhodné zapůjčit si u nás zdarma polohovací lůžko a zajistit ideálně přístup k němu ze tří stran. Naučíme Vás, jak o nemocného správně pečovat. Máme pomůcky, které ulehčí koupání, mytí vlasů i polohování.

11. Máme říct nemocnému pravdu o jeho zdravotním stavu?
Naši lékaři nic neskrývají a dokáží jemně a soucitně informovat. Pravda osvobodí a ulehčí. Nemocný se může „připravit na poslední cestu“. Má čas vyslovit svá poslední přání, vyřešit dědictví, porovnat vztahy, něco předat, zavzpomínat, odprosit, poděkovat, získat klid v duši…..
Na nás pečujících je velké břímě, abychom zůstali otevření. Je to náš poslední společný čas.

12. Co máme dělat po úmrtí? Nedovedu si představit, že v tom šoku a smutku budeme schopni přemýšlet….
Zavoláte našim sestřičkám a ty se o vše postarají. Zavolají lékaře – koronera. Pak zemřelého umyjí, pěkně oblečou, připraví na jeho poslední cestu. Pohřební službu si vybíráte sami. Podle Vašeho přání do vybrané pohřební služby mohou sestřičky poprvé zavolat, aby domluvily odvoz těla. Sestřičky Vám také dají informační letáček o postupu při zařizování všech potřebných úředních záležitostí. Budete-li mít zájem, zůstanou s Vámi i nadále a pomohou v době zármutku.


vyvěšeno od: 7. 1. 2021
Najdeme sestřičky? Zn. chceme pomáhat.

Rády mezi námi přivítáme nové kolegy. Zveme Vás na setkání, při kterém zodpovíme Vaše otázky a přiblížíme práci zdravotní sestřičky (bratra). Nástup je možný ihned. Volat můžete na tel.: 737 888 964, nebo pište na e-mail: vedouci@hospicveronika.czvyvěšeno od: 26. 11. 2020
Finance z golfu poslouží Domácímu hospici sv. Veroniky v Českých Budějovicích

Moc děkujeme paní Ing. Pavle Skrbkové PhD., MUDr. Blance Jakubcové a bývalému panu primáři gynekologicko-porodnického oddělení českobudějovické nemocnice MUDr. Petru Sákovi za finanční dar ve 36 000 Kč, který bude využit ke koupi koncentrátoru kyslíku. Teto přístroj usnadňuje dýchání mnoha našim pacientů.vyvěšeno od: 31. 10. 2020
Vzpomínka na naše nejbližší

Všechny vás zdravím. V týdnu intenzivnějších modliteb za naše zemřelé, který prožíváme začátkem listopadu, vyprošuji všem , které jsme v tomto roce v Hospici Sv. Veroniky doprovodili " Do místa odpočinutí, světla a pokoje, uveď Bože, duše našich zemřelých".

Všem vám, kteří jste statečně provázeli v posledních dnech vaše blízké, přeji pokoj v duši a hrdost na to, že jste to zvládli.

Při každé mši na vás pamatuji a žehnám vám.

Otec Bohuslav Richter - duchovní Hospice Sv. Veroniky


 


Poděkování


vyvěšeno od: 10. 6. 2019
PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI GLOBUS

Velice děkujeme společnosti Globus za možnost účastnit se projektu "Globus Lepší svět", ve kterém jsme se na základě hlasování občanů umístili na 2. místě a získali tak finanční podporu ve výši 80 000,- korun. Peněžní prostředky budou použity na projekt podpory umírajících, jejich rodin a pozůstalých na Českobudějovicku.

 vyvěšeno od: 19. 1. 2017
Hospicová péče o občany města Č. Budějovice

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem
České Budějovicevyvěšeno od: 10. 10. 2018
Poděkování

Velice děkujeme panu senátorovi Jiřímu Šestákovi za propagaci hospicové myšlenky v Parlamentu ČR. Zároveň mu děkujeme za podporu našeho hospice.


Domácí hospic sv. Veroniky | Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice | tel: 731 648 328 | e-mail: info(zavináč)hospicveronika.cz