daruj.se
eutanazie.cz

Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice

Otázky a odpovědi

1. Co potřebujeme k přijetí?
Vyplněnou žádost o přijetí do hospicové péče potvrzenou praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem v nemocnici. Dále aktuální zdravotní zprávu.

2. Jak často budou zdravotní sestry jezdit k nám domů?
Tak, jak bude potřeba. Záleží na stavu nemocného. Sestřičky jezdí na plánované návštěvy a  potom, jak je třeba. Není  vyjímkou, že v terminálním stadiu nemoci přijíždí k vám domů několikrát za den a zůstávají tak dlouho, než se nemocnému uleví. Stejně tak přijedou i v noci, jestliže se zdravotní stav zhorší.

3. Jak dlouho budeme na přijetí do hospice čekat?
Nové pacienty přijímáme s lékařem vždy nejbližší úterý a ve čtvrtek.
Když je plná kapacita, příjem je nejdéle do 14 dnů.

4. Máme strach, jestli péči o těžce nemocného doma zvládneme...
Péče o umírajícího je náročná. Sestřičky vám se vším pomohou, vysvětlí a naučí vás, jak dobře pečovat. Jsou na telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při  jakémkoliv problému přijedou. Není třeba volat záchranou službu a odvážet pacienta do nemocnice.
S pomocí celé rodiny, která se v tuto dobu semkne, jistě péči zvládnete. Je to poslední čas s vaším blízkým. Je to čas lásky a něhy, splnění posledních přání. Čas porozumění a čas odpuštění. Domácí hospic navíc v případě zájmu nabízí služby pečovatelek, sociálního pracovníka, psychoterapeuta a duchovního.

5. Co kdybychom péči doma opravdu nezvládli?
Náš domácí hospic spolupracuje s lůžkovým hospicem sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. V případě vážných problémů se naše sestřičky domluví se sociální pracovnicí v Prachaticích a zajistí co nejrychlejší přijetí v lůžkovém hospici. Není nutné vyplňovat novou žádost o přijetí, mailem se odesílá žádost podaná do našeho hospice i všechny lékařské zprávy, které mají k dispozici sestřičky domácího hospice. Opět Vám sestřičky i sociální pracovnice vyjdou maximálně vstříc.

6. Je tedy lepší domácí nebo lůžkový hospic?
V obou případech  jde  o poskytování profesionální paliativní hospicové péče. Domácí hospic pečuje o nemocného v jeho domácnosti. Nemocný není nikam odvážen a může dožít závěr svého života "doma", v objetí své rodiny. Avšak možnost přijetí do péče domácího hospice předpokládá, že je o něj někdo z rodiny schopen celodenně přítomen a pečuje o něj.

7. Jak je péče domácího hospice finančně náročná?
Vzhledem k tomu, že naše péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění pouze částečně,  pacient se na péči také podílí a to částkou 100,- Kč denně. Již se neplatí žádné poplatky za zapůjčení pomůcek a přístrojů do domácnosti. Pouze je zpoplatněn dovoz a montáž polohovacího lůžka.

8. Nebude doma nemocný trpět více než v nemocnici? Tam jsou lékaři a sestry stále přítomni...
Doma lze v rámci paliativní péče zajistit vše jako v nemocnici. Máme k dispozici moderní přístroje a prostředky k tišení bolestí. Nemocný nebude doma trpět nesnesitelnou bolestí a může tento těžký poslední úsek svého života prožít důstojně. Hospicové sestry přijíždějí tak, jak je to potřeba. A lékař přistupuje ke každému nemocnému a jeho potřebám individuálně.

9. A co výživa? V nemocnici dávají infuze.
Mnoho pacientů na konci svého života nemá vůbec chuť k jídlu, ani potřebu jíst. Je to způsobeno jejich těžkou nemocí. Trápí to více rodinu a pečující než nemocného. Volbu vhodného jídla a pití řeší hospicoví lékaři přímo s pacientem. Ani podávání infuzí v domácím prostředí není problémem, pokud je toho zapotřebí.

10. Jsou potřeba nějaké úpravy v bytě?
K péči v domácím prostředí nejsou potřeba žádné zvláštní úpravy. Je vhodné zapůjčit si u nás zdarma polohovací lůžko a zajistit ideálně přístup k němu ze tří stran. Naučíme Vás, jak o nemocného správně pečovat. Máme pomůcky, které ulehčí koupání, mytí vlasů i polohování.

11. Máme říct nemocnému pravdu o jeho zdravotním stavu?
Naši lékaři nic neskrývají a dokáží jemně a soucitně informovat. Pravda osvobodí a ulehčí. Nemocný se může „připravit na poslední cestu“. Má čas vyslovit svá poslední přání, vyřešit dědictví, porovnat vztahy, něco předat, zavzpomínat, odprosit, poděkovat, získat klid v duši…..
Na nás pečujících je velké břímě, abychom zůstali otevření. Je to náš poslední společný čas.

12. Co máme dělat po úmrtí? Nedovedu si představit, že v tom šoku a smutku budeme schopni přemýšlet….
Zavoláte našim sestřičkám a ty se o vše postarají. Zavolají lékaře – koronera. Pak zemřelého umyjí, pěkně oblečou, připraví na jeho poslední cestu. Pohřební službu si vybíráte sami. Podle Vašeho přání do vybrané pohřební služby mohou sestřičky poprvé zavolat, aby domluvily odvoz těla. Sestřičky Vám také dají informační letáček o postupu při zařizování všech potřebných úředních záležitostí. Budete-li mít zájem, zůstanou s Vámi i nadále a pomohou v době zármutku.

 


Aktuality


vyvěšeno od: 2. 9. 2019
TÝDEN mobilních hospiců 7.10. - 13.10.2019

Účastníme se celorepublikové kampaně "DOMA."

Můžete se účastnit s námi!vyvěšeno od: 12. 9. 2018
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Do týmu hledáme LÉKAŘE (0,2-0,5)
 vyvěšeno od: 27. 7. 2018
DĚKUJEME!

- za spolupráci
  při rekonstrukci

- za Vaše hmotné dary
- za Vaše finanční dary
- za Vaše modlitby


 


Poděkování


vyvěšeno od: 10. 6. 2019
PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI GLOBUS

Velice děkujeme společnosti Globus za možnost účastnit se projektu "Globus Lepší svět", ve kterém jsme se na základě hlasování občanů umístili na 2. místě a získali tak finanční podporu ve výši 80 000,- korun. Peněžní prostředky budou použity na projekt podpory umírajících, jejich rodin a pozůstalých na Českobudějovicku.

 vyvěšeno od: 18. 3. 2019
Obrovské poděkování dárcům v roce 2018


vyvěšeno od: 14. 3. 2019
Poděkování za sbírku

Sbírka se uskutečnila během Aliančního týdne modliteb za jednotu křesťanů v lednu 2019. Účastníci modlitebních setkání vybrali na náš hospic celkem 18 121 Kč. Pán Bůh Vám to oplať. Děkujeme!


Domácí hospic sv. Veroniky | Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice | tel: 731 648 328 | e-mail: info(zavináč)hospicveronika.cz