daruj.se
eutanazie.cz

Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice

Svatá Veronika

Křesťané si připomínají sv. Veroniku jako ženu, která s odvahou vystoupila z davu lidí a nabídla Pánu Ježíši na jeho cestě s křížem na smrt roušku, do které se podle tradice otiskl obraz Kristovy tváře. Bible se o sv. Veronice nezmiňuje. Samotné jméno Veronika totiž může spíše vypovídat o skutku, znamená „pravý obraz“ (latinsky vera icona). A tak se šátka, na které zůstala pravá tvář Krista stává zprávou pro nás: Žádný skutek lásky se neztratí. Každý skutek dobra, porozumění a služby zanechává v lidských srdcích nesmazatelnou stopu a nás přetváří do podoby toho, který „sám sebe zmařil a vzal na sebe způsob služebníka“ (Fil 2, 7).

Proč jsme si vybrali sv. Veroniku?

  • Sv. Veronika doprovázela Ježíše Nazeretského na poslední cestě, i my chceme být součástí poslední etapy života těžce nemocných osob.
  • Sv. Veronika učinila drobné gesto lásky – podala mu roušku k otření tváře (latinsky pallium), i my budeme usilovat, aby poskytovaná paliativní péče byla skutečnou rouškou, aby přikryla část bolesti fyzické i duševní, zmírnila dopady nevyléčitelné nemoci. 
  • Sv. Veronika přesto věděla, že svým činem Ježíše nezachrání, neusilujeme o záchranu života, chceme doprovázet.
  • Sv. Veronika vykročila z davu se svou odvahou, statečnosti, dokázala být pro toho, kdo ji skutečně potřeboval.
  • Jméno Veronika může mít svůj původ také v řeckém jménu Bereniké (Phereniké), což znamená „nositelka vítězství“, „přinášející vítězství“, věříme, že i v konci života může život mít smysl, přinášet pokoj do vztahů.

Sv. Veroniku si podle církevního kalendáře připomínáme dne 4. února.

Inspirováno meditací Jana Pavla II; Velký Pátek 21. 4. 2000, Koloseum, Řím


vyvěšeno od: 7. 1. 2021
Najdeme sestřičky? Zn. chceme pomáhat.

Rády mezi námi přivítáme nové kolegy. Zveme Vás na setkání, při kterém zodpovíme Vaše otázky a přiblížíme práci zdravotní sestřičky (bratra). Nástup je možný ihned. Volat můžete na tel.: 737 888 964, nebo pište na e-mail: vedouci@hospicveronika.czvyvěšeno od: 26. 11. 2020
Finance z golfu poslouží Domácímu hospici sv. Veroniky v Českých Budějovicích

Moc děkujeme paní Ing. Pavle Skrbkové PhD., MUDr. Blance Jakubcové a bývalému panu primáři gynekologicko-porodnického oddělení českobudějovické nemocnice MUDr. Petru Sákovi za finanční dar ve 36 000 Kč, který bude využit ke koupi koncentrátoru kyslíku. Teto přístroj usnadňuje dýchání mnoha našim pacientů.vyvěšeno od: 31. 10. 2020
Vzpomínka na naše nejbližší

Všechny vás zdravím. V týdnu intenzivnějších modliteb za naše zemřelé, který prožíváme začátkem listopadu, vyprošuji všem , které jsme v tomto roce v Hospici Sv. Veroniky doprovodili " Do místa odpočinutí, světla a pokoje, uveď Bože, duše našich zemřelých".

Všem vám, kteří jste statečně provázeli v posledních dnech vaše blízké, přeji pokoj v duši a hrdost na to, že jste to zvládli.

Při každé mši na vás pamatuji a žehnám vám.

Otec Bohuslav Richter - duchovní Hospice Sv. Veroniky


 


Poděkování


vyvěšeno od: 10. 6. 2019
PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI GLOBUS

Velice děkujeme společnosti Globus za možnost účastnit se projektu "Globus Lepší svět", ve kterém jsme se na základě hlasování občanů umístili na 2. místě a získali tak finanční podporu ve výši 80 000,- korun. Peněžní prostředky budou použity na projekt podpory umírajících, jejich rodin a pozůstalých na Českobudějovicku.

 vyvěšeno od: 19. 1. 2017
Hospicová péče o občany města Č. Budějovice

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem
České Budějovicevyvěšeno od: 10. 10. 2018
Poděkování

Velice děkujeme panu senátorovi Jiřímu Šestákovi za propagaci hospicové myšlenky v Parlamentu ČR. Zároveň mu děkujeme za podporu našeho hospice.


Domácí hospic sv. Veroniky | Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice | tel: 731 648 328 | e-mail: info(zavináč)hospicveronika.cz