daruj.se
eutanazie.cz

Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice

Svatá Veronika

Křesťané si připomínají sv. Veroniku jako ženu, která s odvahou vystoupila z davu lidí a nabídla Pánu Ježíši na jeho cestě s křížem na smrt roušku, do které se podle tradice otiskl obraz Kristovy tváře. Bible se o sv. Veronice nezmiňuje. Samotné jméno Veronika totiž může spíše vypovídat o skutku, znamená „pravý obraz“ (latinsky vera icona). A tak se šátka, na které zůstala pravá tvář Krista stává zprávou pro nás: Žádný skutek lásky se neztratí. Každý skutek dobra, porozumění a služby zanechává v lidských srdcích nesmazatelnou stopu a nás přetváří do podoby toho, který „sám sebe zmařil a vzal na sebe způsob služebníka“ (Fil 2, 7).

Proč jsme si vybrali sv. Veroniku?

  • Sv. Veronika doprovázela Ježíše Nazeretského na poslední cestě, i my chceme být součástí poslední etapy života těžce nemocných osob.
  • Sv. Veronika učinila drobné gesto lásky – podala mu roušku k otření tváře (latinsky pallium), i my budeme usilovat, aby poskytovaná paliativní péče byla skutečnou rouškou, aby přikryla část bolesti fyzické i duševní, zmírnila dopady nevyléčitelné nemoci. 
  • Sv. Veronika přesto věděla, že svým činem Ježíše nezachrání, neusilujeme o záchranu života, chceme doprovázet.
  • Sv. Veronika vykročila z davu se svou odvahou, statečnosti, dokázala být pro toho, kdo ji skutečně potřeboval.
  • Jméno Veronika může mít svůj původ také v řeckém jménu Bereniké (Phereniké), což znamená „nositelka vítězství“, „přinášející vítězství“, věříme, že i v konci života může život mít smysl, přinášet pokoj do vztahů.

Sv. Veroniku si podle církevního kalendáře připomínáme dne 4. února.

Inspirováno meditací Jana Pavla II; Velký Pátek 21. 4. 2000, Koloseum, Řím

 


Aktuality


vyvěšeno od: 21. 10. 2019
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Zdravotní sestra/bratrvyvěšeno od: 27. 7. 2018
DĚKUJEME!

- za spolupráci
  při rekonstrukci

- za Vaše hmotné dary
- za Vaše finanční dary
- za Vaše modlitbyvyvěšeno od: 17. 12. 2018
Vánoční dar

 


Poděkování


vyvěšeno od: 10. 6. 2019
PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI GLOBUS

Velice děkujeme společnosti Globus za možnost účastnit se projektu "Globus Lepší svět", ve kterém jsme se na základě hlasování občanů umístili na 2. místě a získali tak finanční podporu ve výši 80 000,- korun. Peněžní prostředky budou použity na projekt podpory umírajících, jejich rodin a pozůstalých na Českobudějovicku.

 vyvěšeno od: 19. 1. 2017
Hospicová péče o občany města Č. Budějovice

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem
České Budějovicevyvěšeno od: 18. 3. 2019
Obrovské poděkování dárcům v roce 2018

Domácí hospic sv. Veroniky | Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice | tel: 731 648 328 | e-mail: info(zavináč)hospicveronika.cz