Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice

Základní činnosti

Základní činnosti při poskytování terénních odlehčovacích služeb se řídí
vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách.

Patří sem následující činnosti:

1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

   a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

   b) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

   c) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

   d) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
       ve vnitřním i vnějším prostoru,

2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

   a) pomoc při úkonech osobní hygieny,

   b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

   c) pomoc při použití WC,

3) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

   a) zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,
       zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

   b) pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

4) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   a) doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové
       a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné
       služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,

   b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
       při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

5) sociálně terapeutické činnosti:

       socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
       udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících
       sociální začleňování osob,

6) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
     a při obstarávání osobních záležitostí:

   a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

   b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

7) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

   a) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
       schopností a dovedností,

   b) podpora při zajištění chodu domácnosti.

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI
(jedná se o další služby, které Vám můžeme nabídnout)
podmínky a ceník těchto služeb najdete po rozkliknutí odkazů níže


 

 

 


Aktuality


vyvěšeno od: 17. 12. 2018
Vánoční dar


vyvěšeno od: 28. 11. 2018
VERNISÁŽ HOSPICOVÉ VÝSTAVY

KDY? 29. 11. 2018 v 17:00
KDE? Křážová chodba, Klášterní kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém nám., České Budějovicevyvěšeno od: 12. 9. 2018
pracovní místo

Do týmu hledáme ZDRAVOTNÍ SESTRU (1,0)
 


 


Poděkování


vyvěšeno od: 10. 10. 2018
Poděkování

Velice děkujeme panu senátorovi Jiřímu Šestákovi za propagaci hospicové myšlenky v Parlamentu ČR. Zároveň mu děkujeme za podporu našeho hospice.vyvěšeno od: 19. 1. 2017
Hospicová péče o občany města Č. Budějovice

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem
České Budějovicevyvěšeno od: 1. 9. 2016
Děkujeme za dar Jihočeského kraje!


Domácí hospic sv. Veroniky | Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice | tel: 731 648 328 | e-mail: info@hospicveronika.cz