daruj.se
eutanazie.cz

Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice

Základní činnosti

Základní činnosti při poskytování terénních odlehčovacích služeb se řídí
vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách.

Patří sem následující činnosti:

1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

   a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

   b) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

   c) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

   d) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
       ve vnitřním i vnějším prostoru,

2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

   a) pomoc při úkonech osobní hygieny,

   b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

   c) pomoc při použití WC,

3) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

   a) zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,
       zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

   b) pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

4) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   a) doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové
       a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné
       služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,

   b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
       při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

5) sociálně terapeutické činnosti:

       socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
       udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících
       sociální začleňování osob,

6) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
     a při obstarávání osobních záležitostí:

   a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

   b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

7) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

   a) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
       schopností a dovedností,

   b) podpora při zajištění chodu domácnosti.

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI
(jedná se o další služby, které Vám můžeme nabídnout)
podmínky a ceník těchto služeb najdete po rozkliknutí odkazů níže


 

 

 


Aktuality


vyvěšeno od: 2. 9. 2019
TÝDEN mobilních hospiců 7.10. - 13.10.2019

Účastníme se celorepublikové kampaně "DOMA."

Můžete se účastnit s námi!vyvěšeno od: 12. 9. 2018
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Do týmu hledáme LÉKAŘE (0,2-0,5)
 vyvěšeno od: 27. 7. 2018
DĚKUJEME!

- za spolupráci
  při rekonstrukci

- za Vaše hmotné dary
- za Vaše finanční dary
- za Vaše modlitby


 


Poděkování


vyvěšeno od: 10. 6. 2019
PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI GLOBUS

Velice děkujeme společnosti Globus za možnost účastnit se projektu "Globus Lepší svět", ve kterém jsme se na základě hlasování občanů umístili na 2. místě a získali tak finanční podporu ve výši 80 000,- korun. Peněžní prostředky budou použity na projekt podpory umírajících, jejich rodin a pozůstalých na Českobudějovicku.

 vyvěšeno od: 18. 3. 2019
Obrovské poděkování dárcům v roce 2018


vyvěšeno od: 14. 3. 2019
Poděkování za sbírku

Sbírka se uskutečnila během Aliančního týdne modliteb za jednotu křesťanů v lednu 2019. Účastníci modlitebních setkání vybrali na náš hospic celkem 18 121 Kč. Pán Bůh Vám to oplať. Děkujeme!


Domácí hospic sv. Veroniky | Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice | tel: 731 648 328 | e-mail: info(zavináč)hospicveronika.cz