daruj.se
eutanazie.cz

Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice

Základní činnosti

Základní činnosti při poskytování terénních odlehčovacích služeb se řídí
vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách.

Patří sem následující činnosti:

1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

   a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

   b) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

   c) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

   d) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
       ve vnitřním i vnějším prostoru,

2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

   a) pomoc při úkonech osobní hygieny,

   b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

   c) pomoc při použití WC,

3) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

   a) zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,
       zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

   b) pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

4) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   a) doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové
       a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné
       služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,

   b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
       při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

5) sociálně terapeutické činnosti:

       socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
       udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících
       sociální začleňování osob,

6) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
     a při obstarávání osobních záležitostí:

   a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

   b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

7) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

   a) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
       schopností a dovedností,

   b) podpora při zajištění chodu domácnosti.

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI
(jedná se o další služby, které Vám můžeme nabídnout)
podmínky a ceník těchto služeb najdete po rozkliknutí odkazů níže


 

 

Povzbuzení do nelehkých dní

I v této nelehké době pro každého jsme tu stále pro Vás. Příjem klientů do hospicové péče zůstává i nadále neomezený. Děláme vše proto, abychom minimalizovaly riziko nákazy, proto jednotliví členové multidisciplinárního týmu používají nejrůznější ochranné pomůcky.

Dveře jsou Vám k nám neustále otevřené. Stejně tak telefonní čísla 737 888 964 a 731 648 328 na kterém nás můžete v pracovních dnech od 7:30 – do 16:00 kontaktovat. Rády Vás vyslechneme, poradíme a nasměrujeme. A nebo třeba jen povzbudíme milým slovem.

Tým domácího hospice sv. Veroniky

K povzbuzení se přidává i náš duchovní.

Obavu i nejistotu dnešních dnů, smí prozářit dobrá zpráva-nejsme na to sami. Zvláště Vy, kteří doprovázíte své blízké na práh věčnosti. V duchu evangelia - milosrdného samaritána - pečujeme o umírající, aby závěr života mohli prožívat bezbolestně, obklopeni svou rodinou. Kdykoli jsem připraven podat pomocnou ruku, poskytnout duchovní podporu, pamatuji každý den modlitbou.

Tel. kontakt: 731 402 938.


vyvěšeno od: 10. 7. 2020
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

10. 8. - 14. 8. 2020vyvěšeno od: 8. 7. 2020
DOKONČILI JSME NÁTĚR FASÁDY. DĚKUJEME

Díky našim dárcům jsme mohli dát našemu hospici novou krásnou tvář.vyvěšeno od: 25. 6. 2020
BENEFIČNÍ KONCERT SKUPINY GLOBUS BYL OPĚT SKVĚLÝ

Koncert skupiny GLOBUS pořádaný 5. 6. 2020 na podporu naší práce se moc povedl.


 


Poděkování


vyvěšeno od: 10. 6. 2019
PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI GLOBUS

Velice děkujeme společnosti Globus za možnost účastnit se projektu "Globus Lepší svět", ve kterém jsme se na základě hlasování občanů umístili na 2. místě a získali tak finanční podporu ve výši 80 000,- korun. Peněžní prostředky budou použity na projekt podpory umírajících, jejich rodin a pozůstalých na Českobudějovicku.

 vyvěšeno od: 19. 1. 2017
Hospicová péče o občany města Č. Budějovice

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem
České Budějovicevyvěšeno od: 10. 10. 2018
Poděkování

Velice děkujeme panu senátorovi Jiřímu Šestákovi za propagaci hospicové myšlenky v Parlamentu ČR. Zároveň mu děkujeme za podporu našeho hospice.


Domácí hospic sv. Veroniky | Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice | tel: 731 648 328 | e-mail: info(zavináč)hospicveronika.cz