daruj.se
eutanazie.cz

Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice

Základní činnosti

Základní činnosti při poskytování terénních odlehčovacích služeb se řídí
vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách.

Patří sem následující činnosti:

1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

   a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

   b) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

   c) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

   d) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
       ve vnitřním i vnějším prostoru,

2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

   a) pomoc při úkonech osobní hygieny,

   b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

   c) pomoc při použití WC,

3) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

   a) zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,
       zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

   b) pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

4) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   a) doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové
       a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné
       služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,

   b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
       při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

5) sociálně terapeutické činnosti:

       socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
       udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících
       sociální začleňování osob,

6) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
     a při obstarávání osobních záležitostí:

   a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

   b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

7) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

   a) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
       schopností a dovedností,

   b) podpora při zajištění chodu domácnosti.

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI
(jedná se o další služby, které Vám můžeme nabídnout)
podmínky a ceník těchto služeb najdete po rozkliknutí odkazů níže


 

 


vyvěšeno od: 7. 1. 2021
Najdeme sestřičky? Zn. chceme pomáhat.

Rády mezi námi přivítáme nové kolegy. Zveme Vás na setkání, při kterém zodpovíme Vaše otázky a přiblížíme práci zdravotní sestřičky (bratra). Nástup je možný ihned. Volat můžete na tel.: 737 888 964, nebo pište na e-mail: vedouci@hospicveronika.czvyvěšeno od: 26. 11. 2020
Finance z golfu poslouží Domácímu hospici sv. Veroniky v Českých Budějovicích

Moc děkujeme paní Ing. Pavle Skrbkové PhD., MUDr. Blance Jakubcové a bývalému panu primáři gynekologicko-porodnického oddělení českobudějovické nemocnice MUDr. Petru Sákovi za finanční dar ve 36 000 Kč, který bude využit ke koupi koncentrátoru kyslíku. Teto přístroj usnadňuje dýchání mnoha našim pacientů.vyvěšeno od: 31. 10. 2020
Vzpomínka na naše nejbližší

Všechny vás zdravím. V týdnu intenzivnějších modliteb za naše zemřelé, který prožíváme začátkem listopadu, vyprošuji všem , které jsme v tomto roce v Hospici Sv. Veroniky doprovodili " Do místa odpočinutí, světla a pokoje, uveď Bože, duše našich zemřelých".

Všem vám, kteří jste statečně provázeli v posledních dnech vaše blízké, přeji pokoj v duši a hrdost na to, že jste to zvládli.

Při každé mši na vás pamatuji a žehnám vám.

Otec Bohuslav Richter - duchovní Hospice Sv. Veroniky


 


Poděkování


vyvěšeno od: 10. 6. 2019
PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI GLOBUS

Velice děkujeme společnosti Globus za možnost účastnit se projektu "Globus Lepší svět", ve kterém jsme se na základě hlasování občanů umístili na 2. místě a získali tak finanční podporu ve výši 80 000,- korun. Peněžní prostředky budou použity na projekt podpory umírajících, jejich rodin a pozůstalých na Českobudějovicku.

 vyvěšeno od: 19. 1. 2017
Hospicová péče o občany města Č. Budějovice

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem
České Budějovicevyvěšeno od: 10. 10. 2018
Poděkování

Velice děkujeme panu senátorovi Jiřímu Šestákovi za propagaci hospicové myšlenky v Parlamentu ČR. Zároveň mu děkujeme za podporu našeho hospice.


Domácí hospic sv. Veroniky | Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice | tel: 731 648 328 | e-mail: info(zavináč)hospicveronika.cz