Domácí hospic sv. Veroniky

Domácí hospic sv. Veroniky nabízí specializovaný typ péče, jejímž cílem je, aby i těžce nemocný člen rodiny mohl žít a prožít závěr svého života doma mezi svými nejbližšími. Poskytujeme komplexní odbornou, zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní péči. Přejeme si, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít nejlépe bez bolesti, nezůstal ani v posledních chvílích osamocen -  byl obklopen svými blízkými a aby za každých okolností byla zachována jeho lidská důstojnost.

 

POMÁHÁME NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÝM

 • kteří chtějí žít a dožít doma
 • kterým byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení a byla doporučena léčba paliativní
 • o které blízcí chtějí pečovat v závěru jejich života doma

 

NABÍZÍME

 • specializovanou domácí zdravotní péči dostupnou 24 denně, o víkendu i svátcích
 • kompletní ošetřovatelskou péči, včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj.
 • zapůjčení pomůcek usnadňující péči (automatické polohovací lůžko, koncentrátor kyslíku, antidekubitní matrace, polohovací pomůcky, atd.)
 • respekt k přání pacienta a jeho blízkých
 • doprovázení, podporu a pomoc rodině v období těžké nemoci i v čase zármutku
 • pomoc v posledních záležitostech, jako je praktická pomoc při péči o zemřelého

 

POMÁHÁME U VÁS DOMA

Domácí hospicovou péči poskytujeme v Českých Budějovicích a okolí do 25 km (v případě delší dojezdové vzdálenosti Vás také můžeme přijmout, záleží na dalších okolnostech a další vzájemné domluvě). Budeme za Vámi dojíždět pravidelně, nebo dle potřeby a aktuálního stavu nemocného do domácnosti (ve dne i v noci). Skrze odbornou multidisciplinární péči může nemocný prožít závěr svého života v kruhu vás, svých blízkých.

Hlavní podmínkou je, aby nemocný nežil doma sám, ale pečovala o něj rodina, blízcí.  

 

Další služby domácího hospice:

 • terénní odlehčovací služby
 • podpora pečujících v péči o nemocného
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • odborné sociální poradenství
 • psychosociální pomoc pozůstalým
 • duchovní péče a doprovázení