Terénní odlehčovací služby

Posláním terénní odlehčovací služby je POMÁHAT RODINĚ S PÉČÍ (hygienou, podáváním stravy aj.), nebo ZASTOUPIT PO URČITOU DOBU PEČUJÍCÍ OSOBU (např. 4 hod. denně) v případě, kdy pečující potřebují odpočinek, zařídit si osobní věci, či pracují a je třeba zajistit neustálou péči o těžce nemocného v domácím prostředí.

 

Péče je poskytovaná v domácím prostředí klientů v Českých Budějovicích a okolí. Po domluvě lze přijmout do péče osoby i ze vzdálenějších míst. Péče je dostupná v pracovní dny 8:00-16.00, ev. dle individuálních potřeb a domluvy.  Dále pak o víkendu i ve svátky dle individuálních potřeb a domluvy. Péči vykonávají ošetřovatelé.

 

Jaké služby poskytujeme:

  • péči o  osobní hygienu (celkové mytí na lůžku, ve sprše, péče o inkontinentní, použití WC aj.)
  • pomoc se stravování (podávání stravy, příp. pomoc s přípravou stravy)
  • pomoc s oblékáním, přesuny, polohováním
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházky aj.)
  • aktivizační činnosti (motorická cvičení, tvořivé činnosti aj.)
  • dle dohody i jiné činnosti

 

Cena za terénní odlehčovací službu je 155,- Kč/hod. dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů terénní odlehčovací služby. K navýšení dojde na základě aktuální vyhlášky č. 505/2006 Sb. 

Péče je placena na základě předloženého vyúčtování, vždy po uplynutí kalendářního měsíce dle dohody (hotově, složenkou, nebo na účet). Tyto služby mohou být hrazeny z příspěvku na péči (státní sociální dávka). Pokud nepobíráte příspěvek, pomůžeme vám ho zařídit.

 

Rozsah služeb, čas a další podmínky poskytování terénních odlehčovacích služeb si můžete dohodnout se sociální pracovnicí, a to telefonicky (731 648 328), e-mailem (socialni(zavináč)hospicveronika.cz), nebo osobně v otevírací době. Na základě oboustranné dohody a návštěvy v domácím prostředí společně podepíšeme před zahájením péče smlouvu o poskytování péče.