Velikonoční přání

Všechny Vás zdravím z českobudějovické katedrály.

   Prožíváme postní dobu a meditujeme - modlíme se křížovou cestu.

Veronika vystupuje z davu, nemůže sice zbránit, aby Ježíš zemřel,

ale může projevit soucit a solidaritu s trpícím...

Podobně pomáháme rodinám, aby jejich blízcí, zahrnuti láskyplnou péčí

o duši i o tělo, odcházeli na věčnost bezbolestně, s nadějí Božího objetí...

   Denně na Vás pamatuji v modlitbě, 

přeji nadějí v těla vzkříšení a život věčný prozářené velikonoce.

                                                                        P. Bohuslav Richter

 

 zveřejněno 1. 4. 2021